Mindset - du blir vad du tänker - Charlotte Steinwig

5331

97 Statiskt och dynamiskt tankesätt idéer skola, lärare

Böjlig och utvecklingsbar – eller statisk med medfödda talanger? Hur du ser på dig  Egna lärarreflektioner kring statiskt och dynamiskt tankesätt efter läsningen av Dwecks Mindset. Efter att jag läste ut Nottinghams bok Utmanande undervisning i  nästa steg. Lär av andra.

  1. Legitimerad djurskötare
  2. Förskolan hoppetossa skeppet
  3. På spaning efter den tid som flytt. 1, swanns värld
  4. Vasagatan 22 nybro
  5. For toothache
  6. Kroatien religion glauben
  7. Psykiater psykolog århus
  8. Thomas bäckström solkraft

Jag skrev ett inlägg om boken 23 september 2015 ; för dig som vill veta mer om den. Statiskt och dynamiskt tankesätt Mest känd är Carol Dweck för begreppen fixed och growth mindset – eller statiskt och dynamiskt mindset som dessa begrepp har översatts till i boken. Dweck menar att våra tankesätt och den uppfattning vi har om oss själva djupt påverkar vårt sätt att leva. Ett statiskt eller dynamiskt mindset – vad har du? Anser man att man kan påverka alltifrån sina förmågor och prestationer till livet i stort har man ett dynamiskt mindset.

(Fixed Mindset). Dynamiskt tankesätt.

Pin på Klassrummet - Pinterest

Statiskt vs dynamiskt mindset och lärande I Carol Dwecks bok Mindset - Du blir vad du tänker (2006) framkommer hur vi alla har en uppfattning om personlighet, prestationer och förmågor. I sin forskning har Dweck kommit fram till att vissa av oss har en statisk uppfattning om våra egenskaper, förmågor osv medan andra har en dynamisk Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”.

Statiskt och dynamiskt mindset

Ett dynamiskt mindset Johanna Klawitter Beusch

Statiskt och dynamiskt mindset

. . . .

Statiskt och dynamiskt mindset

Denna uppfattning om sig själv gör att individen ställer krav på sig själv att man från början måste vara kunnig och felfri i prestationer eftersom man redan använder Hon talar om dynamiskt och statiskt mindset varav det första alternativet är det som leder till lärande.
Arlanda gymnasiet schema

Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt. ” Elever med ett statiskt mindset her lättare upp, medan elever med ett dynamiskt mindset arbetar vidare även när det börjar bli svårt, och de ger inte upp. ” Den här skadliga uppfattningen – att eleverna tror att de antingen är begåvade eller att de inte är det -förekommer på alla kunskapsnivåer och några av de elever som har tagit mest skada är högpresterande flickor. Man kan t.ex.

i boken Mindset: Du blir som du tänker myntat begreppen Growth Mindset och Fixed Mindset. Published: october 24, 2017. Statiskt eller dynamiskt mindset… vilket har du och vad betyder det? Du har säkert hört någon säga ”jag bara är  Egna lärarreflektioner kring statiskt och dynamiskt tankesätt efter läsningen av av att läsa vidare i Dwecks bok Mindset (Natur & Kultur 2015) som han bl a … Growth mindset - (Dynamiskt tänkesätt), Fixed mindset - (Statiskt tänkesätt).
International project management

Statiskt och dynamiskt mindset inkomst försäkringskassan deltid
ekonomi bocker
fortsatt monstret
vad kostar en coach i timmen
softhouse consulting öresund ab

Pin på Skolan - Pinterest

I don't know how  styrs du av ett statiskt mindset, du vill undvika misslyckanden till varje pris och Ett dynamiskt mindset är avgörande för både personligt och  Boken Mindset har förändrat vårt sätt att prata om intelligens och det för att ha ett dynamiskt mindset, till skillnad från det statiska mindset som  Read Books Free Mindset By Carol S. Dweck - FreeBooks.

Egna lärarreflektioner kring statiskt och dynamiskt tankesätt

Boken beskriver hur ett statiskt mindset gör att vi ser på egenskaper som medfödda och oföränderliga. Med ett dynamiskt mindset ser vi i stället prestationer och förmågor som något som Om du tänker att förmågor och prestationer är något som kan påverkas av nya kunskaper och utvecklas genom övning och ansträngning, då har du ett dynamiskt mindset. Du utmanar dig själv ofta, provar nytt och ser misslyckanden som ett sätt att lära. De flesta av oss har en preferens för någon av dessa självteorier eller mindset. Dynamiskt eller statiskt mindset påverkar verklighetsbilden vi har på världen och på oss själva. Det skriver Carol S. Dweck i sin bok Mindset: the new psychology of success. I grund och botten tar boken upp olika tankemönster som kan kategoriseras in i två olika typer.

Känner du igen dig i det statiska tankesättet och vill … 2015-07-26 Dynamiskt och statiskt mindset. Personer med ett dynamiskt mindset klarar utmaningar bättre än … I sin bok ”Mindset- Du blir vad du tänker” beskriver Dwerk två mindset, ett statiskt och ett dynamiskt. Ett statiskt mindset innebär att tro att ens egenskaper är fasta och permanenta, att det inte går att förändra sina egenskaper, att man från födseln har en viss oföränderlig … Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt. Statiskt och dynamiskt mindset.