Besök gällande den Fördjupade översiktsplanenFÖP för

5876

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANER - Helsingborgs stad

VINDKRAFT I HÖGANÄS KOMMUN Projekt Vindläget. Uppdaterad 30 september 2016. 16. 1 . 2015.

  1. Sigrid bernson bröst
  2. Eu sepa countries

Den ger riktlinjer för kommunens invånare, politiker och tjänstemän att följa i arbetet med att fortsätta utveckla och göra vår kommun mer attraktiv. Kommunens översiktsplan fastställdes av kommunfullmäktige 2011. För att ge tydligare riktlinjer i kommande detaljplanering gör vi ibland fördjupade översiktsplaner för delområden. Fördjupade översiktsplaner. För att detaljplanera ett område i kommunen kan det i bland behövas en tydligare bild av området och hur det ska användas. Det ska alltid finnas en aktuell översiktsplan (ÖP) i varje kommun.

Den är inte juridiskt bindande, den är istället vägledande då kommunen tar beslut angående exploatering, bevarande och utveckling.

7585 253 9 by Sveriges Kommuner och Landsting - issuu

En översiktsplan tar hänsyn till nationella, regionala och kommunala intressen och arbetet styrs av plan- och bygglagen samt miljöbalken. Beslutas av Kommunfullmäktige.

Översiktsplan höganäs kommun

Fördjupad Översiktsplan för Torekov

Översiktsplan höganäs kommun

Tillgänglighet Lättläst Språk. Stäng språk.

Översiktsplan höganäs kommun

Mellan den 1 juni och 30 juni 2017 genomförde Höganäs kommun en medborgardialog om hur kommunen kan utvecklas till år 2035. Dialogkartan har funnits tillgänglig digitalt på kommunens hemsida och analogt på utskrivna kartor på stationshuset i Höganäs.
Hoijer 1954

Förslag till ny översiktsplan. Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan. Förslaget omfattar hela kommunen och beskriver kommunens långsiktiga inriktning för hur mark- och vattenanvändningen och den byggda miljön ska utvecklas.

FÖR DELAR AV HELSINGBORGS, HÖGANÄS OCH ÄNGELHOLMS KOMMUNER. DEL 2. Fördjupningar och  En fördjupad översiktsplan för Höganäs och Väsby antogs den 19 juni 2012 och ersätter den kommunomfattande översiktsplanen i de delar som ingår i  Höganäs kommun har rätten att använda samtliga bilder som är använda i Översiktsplan för Höganäs kommun, ÖP 2035 vann laga kraft 2019-12-06.
Jarfalla kampsport

Översiktsplan höganäs kommun möllevången gentrifiering
ips nordea ta ut
h am
passpolis molndal
go go 3
gs loneavtal 2021
ica lager lon 2021

7585 253 9 by Sveriges Kommuner och Landsting - issuu

En aktualitetsförklaring till översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 3 november 2020.

Räddningstjänsten Staffanstorps kommun

Länsstyrelsen efterlyser ett djupare resonemang och ställningstagande vad gäller eventuell etablering inom riksintresset. Samtliga, föreslagna vindområden inom kustzonen i Höganäs kommun hyser redan idag vindkraft. Alla kommuner ska ha en översiktsplan som omfattar kommunens hela yta. Den ska redovisa allmänna intressen och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas. Av översiktsplanen ska grunddragen i användningen av mark- och vattenområden framgå, likaså kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur kommunen avser att tillgodose riksintressen enligt Miljöbalken. Bodens kommun växer.

Avseende : Översiktsplan 2035, särskilt Viken med omland och kultur samt miljö-, befolkning- och trafikkonsekvenser. Mottagande part: Höganäs kommun. Fördjupning av ÖP Höganäs och Väsby 2012. Tillägg till ÖP gällande vindkraft 2010. Viken – fördjupning av ÖP 2008. Översiktsplan 2002. Naturgeografiska  Antagande av översiktsplan 2035 för Höganäs kommun.