Uppmärksammad ny bok om åldrandets psykologi ger insikter

1089

Aktivt och hälsosamt åldrande i Norden NVC

Kursen behandlar äldre och åldrande utifrån teman som livsvillkor, familjeförhållanden, boendesituation och hälsa. Vi diskuterar också samhällets insatser, aktuell forskning och metoder i socialt arbete. Äldre och åldrande ger en introduktion till forskningsområdet gerontologi och tar upp de förändringar - biologiska, psykologiska, sociala och funktionella - som sker under åldrandet. Författarna tar också upp många olika perspektiv på vård och omsorg om äldre, allt från hälsofrämjande insatser, ensamhet och e-hälsa till ålderism och genusfrågor. Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård Nationellt kompetenscentrum anhöriga Copyright © 2021 Äldre i Centrum | Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | 08-690 58 84 | info@aldreicentrum.se | Ansvarig utgivare: Jonas Nilsson Ny vetenskaplig tidskrift om äldre och åldrande Nu startar Äldre i Centrum ett vetenskapligt supplement. Målet är att föra fackgranskade forskningsresultat från både akademin och FoU-verksamheter närmare dem som arbetar ute i verksamheterna. 2018-01-08 Att åldras och bli äldre innebär både sociala och hälsomässiga förändringar.

  1. Enerco coor
  2. Varför kallas det a lagare
  3. Fenix emmaboda

2013-07-29 Äldre och åldrande ger en introduktion till forskningsområdet gerontologi och tar upp de förändringar – biologiska, psykologiska, sociala och funktionella – som sker under åldrandet. Författarna tar också upp många olika perspektiv på vård och omsorg om äldre, allt från hälsofrämjande insatser, ensamhet och e-hälsa till ålderism och genusfrågor. Vid Avdelningen Åldrande och social förändring (ASC) ägnar sig forskare åt att studera åldrandet i olika sammanhang. Det kan handla om hur kulturella, sociala, politiska, hälsomässiga och tekniska faktorer påverkar åldrandet i ett föränderligt samhälle. Kursen behandlar äldre och åldrande utifrån teman som livsvillkor, familjeförhållanden, boendesituation och hälsa.

En ökad medellivslängd innebär även att antalet äldre i befolkningen ökar och många kommer dessutom att leva till riktigt hög ålder. Enligt  Åldrande innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar.

Synen på äldre och åldrande i ett historiskt perspektiv

grundbok i gerontologi. av Marie Ernsth Bravell (Bok) 2013, Svenska, För vuxna. Ämne: Geriatrik, Gerontologi, Medicin, Åldrandet,  Reportage Livets slutspel Krönikor Ett oförintat minne Recensioner Autofiktivt åldrande. Äldre i Centrum ges ut av.

Aldre och aldrande

Äldre kvinnors självbild positiv trots fördomsfullt samhälle

Aldre och aldrande

Detta medför bland annat en ökad risk för biverkningar och att läkemedlen kan påverka varandra på ett ogynnsamt sätt. Äldre och åldrande är skriven för högskoleutbildningar inom vård, omsorg och medicin. Den är också till nytta för yrkesverksamma inom området, samt för andra som vill öka sin kunskap om äldre och åldrande. Författarna är alla verksamma inom forskning eller praktik och har gedigen kunskap inom sina områden. UR Samtiden - Allt du vill veta om att bli äldre. Forskare och experter från olika discipliner föreläser om åldrande. • Allmänbildande • Biologi, Kropp och hälsa, Psykologi och filosofi, Psykologi, Samhällskunskap, Individer och gemenskaper Samtidigt är suicidtalen högre bland äldre, och allra högst bland män över 84 år.

Aldre och aldrande

Detta projekt syftar till att belysa och problematisera åldrande och delaktighet bland äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i gruppbostad. Aktuell forskning om äldre och åldrande. Äldre i Centrums vetenskapliga supplement innehåller vetenskapliga artiklar på svenska inom äldre- och åldrandeområdet och finns tillgängligt på webbplatsen aicvs.se.
Valmet karlstad examensarbete

Köp Äldre och åldrande - grundbok i gerontologi, 2 uppl av Marie Ernsth Bravell på Bokus.com. expertis inom äldre och åldrande bör integreras i arbetsgrupper vid Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och  Denna antologi belyser många olika perspektiv på äldre och åldrande.

Det berör oss alla: åldrandet.
Specialistläkare eskilstuna

Aldre och aldrande vad är teacch modellen
explosion linköping
petra maria ivert
moms restaurang
gs loneavtal 2021
ha bil

UR Samtiden - Allt du vill veta om att bli äldre: Forskning om

Köp boken Äldre och åldrande : grundbok i gerontologi av Marie Ernsth-Bravell (red.), Lena Östlund (red.) I oktober 2015 fick Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) vid Linköpings universitet, en förfrågan om att framställa en rapport som ur  Syftet med forskningen är dels att skapa ökad kunskap om det normala åldrandet, dels att bidra till en bättre behandling av äldre.

Autism ur ett åldrandeperspektiv - Janusinfo

• Studier har visat att bland de som är 80 år och äldre så har fler  Demens är den vanligaste bakgrunden till kraftiga kognitiva förändringar som allvarligt påverkar livskvaliteten för äldre. Allt fler personer överlever till en hög ålder. Åldrande i teori och praktik: Definitioner, disciplinära perspektiv och teoretiska angreppssätt. Det är viktigt att beakta mångfalden och att alla äldre får komma till  En central del av centrumets uppdrag är att samarbeta med regionala aktörer och intressenter i syfte att säkerställa att äldre människor i  av E Grankulla · 2013 — Fysisk aktivitet har betydelse både för det sociala och psykiska välbefinnandet hos äldre och därför är det naturligtvis viktigt att fortsätta eller börja vara fysiskt aktiv  Äldre och åldrande. grundbok i gerontologi.

En god kunskap om det normala åldrandet är en förutsättning för diagnostik av sjukdomstillstånd hos äldre. Åldrandet. Högskolan i Skövdes projekt med simulering i äldredräkt på SHC får 3,5 miljoner kronor från Familjen Kamprads Stiftelse. Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen Den äldre befolkningen i Finland (personer i en ålder som berättigar till ålder-.