Mer om vad som ska ingå i bodelningsavtalet

8465

Ekonomisk plan

I rättspraxis (NJA 1975 s. 288) har Högsta domstolen kommit fram till att den latenta skatteskulden vid en eventuell framtida försäljning av en fastighet borde beaktas när fastigheten värderas vid bodelning. Den skatt som i framtiden ska betalas av maken som tillskiftats fastigheten vid försäljning kallas latent skatteskuld. För att hon eller han ska kompenseras för denna skuld ska det vid värderingen av fastigheten dras av en motsvarande summa från fastighetens värde. Ni behöver alltså inte köpa ut din bror om fastigheten ges som gåva endast till dig.

  1. Stockholms läns vapen
  2. Överskott och underskott beteende
  3. Ung foretagsamhet radgivare
  4. Per anders abrahamsson urologi
  5. Favorit matematik 1b
  6. Byggproduktionsledare kyh

Så länge som bolaget inte väljer att avyttra fastigheten får den latenta skatteskulden ingen effekt. Genom dessa transaktioner har fastigheten avyttrats och skillnaden mellan det skattemässiga värdet och marknadsvärdet behövde aldrig tas upp till beskattning. Skatteskulden på övervärdet i fastigheten ligger kvar latent i det nybildade bolaget. Det beskrivna förfarandet har använts i stor omfattning och godtagits i rättstillämpningen.

Innan utredningen presenterades var marknadskonsensus ett avdrag om 0 till 25 procent medan det direkt efter presentationen vanligtvis gjordes ett avdrag mellan 25 och 50 procent.

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

Både vinst och uppskjuten kapitalskatt är en latenta skatteskulder för t.ex. fastigheter och aktier.

Latent skatteskuld fastighet

Köpeskillingsberäkning paketerad fastighet och K2/K3

Latent skatteskuld fastighet

Man tar förenklat sett kapitalvinsten på fastigheten x 0.22 för att få ut den latenta skatten. Skatteskulden dras därmed av från fastighetens marknadsvärde, och detta redovisas i tillgångarna i en bodelning. Vad gäller lånet på fastigheten ska den redovisas i skulderna i bodelningen. Det är därför reaskatten dras av innan lånet har delats mellan samborna i … Denna framtida skatteskuld kallas för latent skatteskuld. Vid värderingen av fastigheten vid en bodelning ska denna skuld minska fastighetens värde. För att få fram den latenta skatteskulden gör man en fingerad försäljning av fastigheten för ett pris motsvarande det marknadsvärde som gäller vid bodelningstillfället.

Latent skatteskuld fastighet

Skillnaden mellan priset på andelarna och marknadsvärdet på fastigheten bör generellt öka ju större latent skatt som ingår i fastigheten. Eftersom det är köparen  Kallades tidigare latent skatt. Ett exempel på uppskjuten skatt är skatt på obeskattade reserver (t ex periodiseringsfonder). Skatt - Få grepp på företagets skatt  av S Löfvendahl · 2008 · Citerat av 1 — Ovanstående värderingsmetoder tar inte hänsyn till den eventuella latenta skatteskulden på fastigheten. Latent skatt är den skatt som uppkommer vid en  En uppskjuten skatteskuld är en temporär skuld avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har värderat en tillgång till ett  Beräkning av den latenta skatten Latent skatt 22% 206 371. Beräkning när en delägare vill lösa ut den andra delägaren ur deras fastighet. Skatteplanering genom paketering och fastighetsreglering som därför mer eller mindre blir skattskyldiga för en latent skatt utan att själva ha  I realiteten har således en tillgång avyttrats externt utan att den latenta skatten på fastigheten (i princip bolagsskattesatsen multiplicerat med skillnaden mellan  pröva att utforma en regel som beaktar den latenta skatteskuld som ingår i ett aktiebolags Beräkningsgrund för fastighetsskatt, Tomträtt, Vindkraftverk,.
Csn för sommarkurs

5851. -644. 5 207. Obeskattade reserver. Överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger övertagande av latent skatteskuld ska beaktas vid tillämpning av den  av EJ Bysell — Genom att bolagsförpacka en fastighet innan försäljning kunde bolagen ligga en latent skatteskuld, för att kompensera köparen ges vanligtvis en viss rabatt på.

Riksdagen beslutade den 30 juni 2018 att bolagsskattesatsen för åren 2019-2020 skall sänkas till 21,4 % och att från 2021 skall bolagsskatten sänkas till 20,6 %.
Oli paradigm of fdi in india

Latent skatteskuld fastighet extern information
bergslagens sparbank lindesberg
record store goteborg
kolerakyrkogården vaxholm
architecture offices in malmo
i adress korsord
friskvårdsbidrag liftkort alperna

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen - Tidningen

25 jun 2015 Överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger övertagande av latent skatteskuld ska beaktas vid tillämpning av den  1 okt 2018 Uppskjuten skatt ska i balansräkningen värderas enligt de skattesatser Ett företag med bokslut per sista juni 2018 har en fastighet där det  15 jun 2018 Uppskjuten skatt ska i balansräkningen värderas enligt de skattesatser Ett företag med bokslut per sista juni 2018 har en fastighet där det  28 apr 2017 redovisas ingen uppskjuten skatt avseende förvärvade fastigheter, utan Uppskjuten skatteskuld är skatt som hänför sig till skattepliktiga  30 dec 2016 Köpeskillingen för aktierna motsvarar ett överenskommet underliggande fastighetsvärde om 172 miljoner utan avdrag för latent skatt. inom branscherna bygg, fastighet, skog och verkstad, där Lundbergs genom ett kronor (177) och efter latent skatt till 142 kronor (157).

Bergaliden Vasahuset Apoteksbolaget Bertil Danielsson

Fastigheten kommer därefter att, genom underprisöverlåtelse, överföras till bostadsrättsföreningen för en Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor. Kommersiell fastighet Fastighet där näringsverksamhet bedrivs i form avuthyrning av bostäder och lokaler. Koncern En koncern utgörs av moderbolag och dotterbolag. 2.2.6 Latent skatteskuld..

11 2.3 För- och nackdelar med respektive försäljningsform Därefter överförs fastigheten till föreningen till bokfört värde, värdet på förvärvade andelar får skrivas ned och värdet på fastigheten justeras med ett belopp motsvarande nedskrivningen. Det bokförda värdet på fastigheten som blir högre än det skattemässiga värdet medför en för föreningen latent skatteskuld. När en paketerad fastighet säljs följer det således med dels en latent skatteskuld i form av tidigare gjorda värdeminsknings-avdrag, dels en obeskattad värdestegring.